Reader's Comment - পাঠকের অভিমত

Kabi Rabi!
Tomake janai pronaam. Jibaner sesh prante eshe pelam ektuku bhabashar choa, tomar Kobitar boie “Bhalobashar Abhimane”. Tumi aro lekho, aar amra - kabita premira pore tomar kabitai shikto hoi, anando payee.

RP Chakravarty, Behala, Kolkata
November 08, 2010